Трьом небанківським фінустановам анульовано ліцензії та виключено їх з реєстру, семи – змінено обсяг ліцензій

2 хв читати

Національний банк України анулював ліцензії та виключив з реєстру три небанківські фінансові установи, семи – змінив обсяг ліцензій на діяльність фінансової компанії.

Про анулювання ліцензій і виключення з реєстру

На підставі власних заяв анульовано ліцензії:

  • ТОВ “ФК “ЛЕМУРІЯ” (ЄДРПОУ 43275848) – на діяльність фінансової компанії з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит, факторинг та фінансовий лізинг;
  • ПТ “ЛОМБАРД “НОВОТРЕЙД” ЗА УЧАСТЮ ТОВ “ТОП ТРЕЙД ЛТД”, ТОВ “НОВОМАРК” (ЄДРПОУ 25277731) – на діяльність ломбарду з правом надання фінансової послуги з надання коштів та банківських металів у кредит у вигляді ломбардних кредитів.

Також відповідно до пункту 826 глави 76 розділу ХІІ Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг та умови здійснення ними діяльності з надання фінансових послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 199 (зі змінами), ТОВ “ФК “ЛЕМУРІЯ” та ПТ “ЛОМБАРД “НОВОТРЕЙД” ЗА УЧАСТЮ ТОВ “ТОП ТРЕЙД ЛТД”, ТОВ “НОВОМАРК” виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням ліцензій на вид діяльності з надання фінансових послуг.

Також Національний банк анулював ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки та виключив КРЕДИТНУ СПІЛКУ “НАДІЯ” (ЄДРПОУ 25170007) (далі – КС “НАДІЯˮ) з Державного реєстру фінансових установ на підставі її власної заяви, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану. Кредитна спілка мала ліцензію на здійснення діяльності кредитної спілки з правом надання фінансових послуг: надання коштів та банківських металів у кредит; залучення коштів та банківських металів, що підлягають поверненню.

Станом на 01.01.2024 обсяг активів КС “НАДІЯ” становив 843 тис. грн (0,06% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання кредитної спілки становили 505 тис. грн. (0,07% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Про зміну обсягу ліцензій

На підставі власних заяв надано погодження зміни обсягу ліцензій на діяльність фінансової компанії таким установам:

  • ТОВ “ІНВЕСТМЕНТ ЮНІОН” (ЄДРПОУ 42425653) – виключення з ліцензії таких фінансових послуг: фінансовий лізинг, надання коштів та банківських металів у кредит. Після зміни обсягу ліцензії на діяльність фінансової компанії товариство матиме право надавати таку фінансову послугу, як факторинг;
  • ТОВ “ФК “ЮРСПЕЦФІНАНС” (ЄДРПОУ 44299021) – виключення з ліцензії послуги фінансовий лізинг. Товариство матиме право надавати такі фінансові послуги, як факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ТОВ “ФК “ФОНД ГАРАНТУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ” (ЄДРПОУ 40662938) – виключення з ліцензії послуги фінансовий лізинг. Компанія матиме право надавати такі фінансові послуги, як факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ТОВ “ФК “ПРОСТО МАНІ” (ЄДРПОУ 43162329) – виключення з ліцензії фінансових послуг: факторинг, фінансовий лізинг. Товариство матиме право надавати таку фінансову послугу, як надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ТОВ “ФК “АТОМ ФІНАНС” (ЄДРПОУ 42359229) – виключення послуги надання гарантій. Компанія матиме право надавати такі фінансові послуги, як факторинг, фінансовий лізинг, надання коштів та банківських металів у кредит;
  • ТОВ “ФК “КРЕДИТОР XXI” (ЄДРПОУ 39776771) – виключення послуги фінансовий лізинг. Товариство матиме право надавати такі фінансові послуги, як факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит та фінансову платіжну послугу з переказу коштів без відкриття рахунку;
  • ТОВ “ФК “МАСОН” (ЄДРПОУ 41980199) – виключення з ліцензії фінансової послуги надання гарантій. Компанія матиме право надавати такім фінансові послуги: факторинг, фінансовий лізинг, надання коштів та банківських металів у кредит, послугу з переказу коштів без відкриття рахунку.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 21 червня 2024 року.

Довідково

Кредитні спілки, які не мають зобов’язань за договорами про залучення внесків (вкладів/депозитів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, під час дії воєнного стану мають право звернутися до Національного банку із заявою про анулювання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключення кредитної спілки з Державного реєстру фінансових установ.

Особливий порядок анулювання ліцензії на здійснення діяльності кредитної спілки та виключення кредитної спілки з Державного реєстру фінансових установ передбачений пунктами 203-209 постанови Правління Національного банку України “Про врегулювання діяльності учасників ринку небанківських фінансових послуг, небанківських фінансових груп, учасників платіжного ринку, колекторських компаній та юридичних осіб, які отримали ліцензію на надання банкам послуг з інкасації” від 06.03.2022 № 39 (зі змінами).

Без автора