Військовий облік і військова служба жінок: роз’яснення адвоката

post-img

4 хв читати

У Вищій школі адвокатури НААУ відбувся захід з підвищення кваліфікації адвокатів на тему: «Все про військовий облік і військову службу жінок», лектором якого виступила Вікторія Поліщук, адвокат, медіатор, Голова Комітету НААУ з питань трудового права, керівник Центру трудового права та соціального забезпечення ВША НААУ.

На початку заходу лектор звернулася до статистичних даних, зауваживши, що у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації на сході України виокремилася така соціальна група, як жінки-ветерани. За даними Єдиного реєстру учасників антитерористичної операції/операції Об’єднаних сил, ведення якого належить до повноважень Мінветеранів, станом на 1 квітня 2020 р. статус учасника бойових дій отримали понад 16,5 тис. жінок (4,2 відсотка загальної кількості учасників бойових дій). Зараз у 2024 році проходить службу майже 43 тисячі військовослужбовиць.

Говорячи про порядок постановки на військовий облік жінок, Вікторія Поліщук зазначила, що взяття на персональний військовий облік (а також зняття, виключення з нього) здійснюється лише після взяття (зняття, виключення) жінок на військовий облік (з військового обліку) у відповідних районних (міських) ТЦК та СП, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки.

З 1 жовтня 2023 року встановлено, що обов’язковому взяттю на військовий облік підлягають жінки, які:

 • закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти;
 • здобули медичну або фармацевтичну спеціальність;
 • придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, затверджений наказом Міністерства оборони України від 11.10.2021 р. № 313

Адвокат підкреслила, що на сьогодні законодавчо не визначено конкретного переліку медичних або фармацевтичних спеціальностей, після здобуття яких жінки підлягають взяттю на військовий облік.

Але в цьому питанні можна керуватися наказом Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження переліків закладів охорони здоров’я, лікарських посад, посад фармацевтів, посад фахівців з фармацевтичною освітою, посад професіоналів у галузі охорони здоров’я, посад фахівців у галузі охорони здоров’я та посад професіоналів з вищою немедичною освітою у закладах охорони здоров’я» від 28.10.2002 р. № 385, яким, серед іншого, затверджені переліки посад медичних і фармацевтичних працівників.

Розповідаючи про спеціальності, які беруться на військовий облік, Вікторія Поліщук зазначила, що в окремих випадках кваліфікаційними вимогами до певної професії може бути передбачена наявність у працівника медичної або фармацевтичної спеціальності, але при цьому деякі працівники за рекомендацією атестаційної комісії, як виняток, можуть бути прийняті на роботу й за відсутності медичної або фармацевтичної спеціальності.

Це підтверджується Переліком вищих і середніх спеціальних навчальних закладів, підготовка й отримання звання в яких дають право займатися медичною та фармацевтичною діяльністю, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 25.12.1992 р. № 195, згідно з яким в окремих випадках на посадах медичних або фармацевтичних працівників допускається робота осіб, які не здобули медичної або фармацевтичної спеціальності у закладах вищої медичної освіти.

Говорячи про обов’язки роботодавців щодо військового обліку жінок, лектор зазначила, що жінки, які до 30 грудня 2022 року отримали медичну, фармацевтичну освіту та не перебували на військовому обліку, зможуть працевлаштуватися без надання роботодавцю військового квитка до 31 грудня 2026 року. Однак під час прийняття на роботу жінок мають попереджати, що підприємство буде зобовʼязане повідомити про неї Територіальний центр комплектування. Далі жінка має самостійно прибути до ТЦК СП для взяття на військовий облік.

Розкрила Вікторія Поліщук також етапи постановки на військовий облік.

Заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти, які здійснюють підготовку жінок за медичною або фармацевтичною спеціальністю, за два місяці до завершення навчання подають список щодо таких жінок до районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності яких вони розташовані.

Зазначені списки є підставою для оформлення жінкам тимчасового посвідчення військовозобов’язаного (без визначення ступеня їх придатності для виконання військового обов’язку та відмітки про взяття на облік) та внесення інформації до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Видача тимчасових посвідчень військовозобов’язаного зазначеним у списках жінкам, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю, здійснюється районним (міським) територіальним центром комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого розташовані заклади освіти. Строк дії таких посвідчень — 30 діб.

Жінки, яким видано тимчасові посвідчення військовозобов’язаного повинні в семиденний строк з дня отримання таких посвідчень прибути до районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, на території відповідальності якого задеклароване/зареєстроване місце їх проживання, для взяття на військовий облік.

Взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних здійснюється після визначення їх придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів з подальшим оформленням відповідного військово-облікового документа.

Керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій повідомляють відповідним районним (міським) територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки про жінок, які працюють у зазначених органах, на підприємствах, в установах та організаціях, та які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю і не перебувають на військовому обліку у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Що стосується непрацевлаштованих жінок, вони прибувають самостійно до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки з метою взяття їх на військовий облік військовозобов’язаних.

Які документи мають подаватися?

 • заява про взяття на облік (надає територіальний центр комплектування та соціальної підтримки);
 • паспорт або ID-картка;
 • ідентифікаційний номер;
 • документ про здобуття спеціальності/професії;
 • довідку з роботи із зазначенням спеціальності за якою працює на даний час;
 • свідоцтво про народження дітей/документ про опіку (у разі наявності);
 • свідоцтво про шлюб;
 • фотокартки 3х4.

Сфокусувала увагу Вікторія Поліщук також на правах та обов’язках військовозобов’язаних жінок, зазначивши, що з моменту взяття на військовий облік на жінок поширюються вимоги законодавства щодо прав та обов’язків військовозобов’язаних (наприклад, з’являтися за викликом до ТЦК СП, повідомляти про зміну місця проживання тощо). Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі).

В огляді законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» № 10449 від 30.01.2024 лектор зупинилася на питанні, наскільки вказаний законопроєкт змінює правила щодо жінок.

Серед ключових положень, що стосуються жінок такі:

 • жінки стають на військовий облік (порядок обліку визначається Міноборони);
 • жінки проходять базову загальновійськову підготовку;
 • під час дії воєнного стану жінки залучаються до проходження військової служби (на бойові посади – тільки добровільно);
 • підставами для звільнення від проходження базової військової підготовки (крім загальних підстав) є: вагітність; догляд за дитиною.

Окрему увагу Вікторія Поліщук звернула на питання соціального захисту жінок-військовослужбовиць. Так, військовослужбовець-жінка має право на отримання грошового забезпечення за час звільнення її від виконання службових обов’язків у зв’язку з доглядом за хворою дитиною, протягом якого дитина (за висновком лікаря) потребує догляду, але не більше як за 14 календарних днів. У разі, якщо дитина потребує стаціонарного лікування – за весь час перебування її в стаціонарі разом з хворою дитиною.

Згідно з частиною 2 ст. 257 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, про звільнення від виконання службових обов’язків офіцерів і військовослужбовців військової служби за контрактом на підставі довідки лікаря (фельдшера) і про вихід їх на службу після хвороби оголошується в наказі по військовій частині.

За порушення порядку військового обліку до військовозобов’язаного та роботодавця можуть застосовуватися такі санкції:

 • штраф на військовозобов’язаного в розмірі до 1700 грн за несвоєчасну постановку на облік;
 • штраф на військовозобов’язаного в розмірі до 5100 грн за ігнорування викликів для актуалізації особистих даних або проходження медичної комісії;
 • штраф на роботодавця в розмірі до 5100 грн за неналежне ведення внутрішнього військового обліку.
author-img

Femida.ua

редакція Femida.ua