Продаж майна боржника на аукціоні: ВС визначив ефективні способи захисту порушеного права особи, яка не була стороною договору

2 хв читати

Якщо майно боржника за результатом проведеного аукціону у справі про банкрутство перебуває у власності боржника, то ефективним способом захисту порушеного права особи, яка вправі оскаржувати результати аукціону, є пред’явлення позову про визнання недійсними результатів аукціону.

Якщо ж за результатами аукціону з переможцем укладено договір купівлі-продажу, то ефективним способом захисту порушеного права особи, яка вправі оскаржувати результати аукціону, є пред’явлення позову про визнання недійсними результатів аукціону й укладеного з переможцем аукціону договору купівлі-продажу майна боржника та застосування реституції (у разі повернення майна, що перебуває у власності переможця аукціону).

Якщо за результатом проведення аукціону у справі про банкрутство відчужено майно, яке належить іншій особі на праві власності, відновлення порушеного права власника проданого майна здійснюється шляхом пред’явлення віндикаційного позову до останнього набувача цього майна з підстав, передбачених статтями 387, 388 ЦК України.

Такі висновки зробила Велика Палата Верховного Суду у постанові від 13 лютого 2024 року у справі № 910/2592/19 (провадження № 12-41гс23).

Відповідно до обставин справи в межах справи про банкрутство ліквідатор боржника здійснив продаж майна банкрута шляхом проведення аукціону. Під час його організації в оголошенні про проведення другого повторного аукціону з продажу майна було встановлено термін подачі заявок учасниками (потенційними покупцями) на участь в аукціоні сім днів (з урахуванням вихідних) з моменту публікації оголошення, а одного з позивачів (АТ «Асвіо банк») не було допущено до участі в його проведенні через недоплату гарантійного внеску в сумі 65 коп.

Не погоджуючись із результатами аукціону, дві компанії оспорили результати аукціону як кредитори боржника, тоді як АТ «Асвіо банк» разом з вимогами про визнання недійсними результатів оспорюваного аукціону з продажу майна боржника оскаржило також рішення організатора аукціону щодо недопуску цього банку до аукціону.

Розглядаючи цю справу, ВП ВС зауважила, що оскільки оголошення про проведення оспорюваного аукціону було опубліковано 17 жовтня 2019 року, тобто в період дії Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», оцінка спірних правовідносин здійснюється із застосуванням положень цього Закону.

У правовідносинах із повернення майна, відчуженого на аукціоні у справі про банкрутство, для вирішення питання, кому належить право на пред’явлення позову і з якими саме вимогами (про визнання недійсними результатів аукціону та договору купівлі-продажу чи про витребування майна), необхідно з’ясовувати, у кого перебуває у власності майно на момент виникнення спору, чи був боржник власником відчуженого на аукціоні майна та, відповідно, у який спосіб позивач має захистити саме своє право в разі його порушення.

Якщо майно боржника за результатом проведеного аукціону у справі про банкрутство перебуває у власності боржника, то ефективним способом захисту порушеного права особи, яка вправі оскаржувати результати аукціону, є пред’явлення позову про визнання недійсними результатів аукціону.

Якщо ж за результатами аукціону з переможцем укладено договір купівлі-продажу, то ефективним способом захисту порушеного права особи, яка вправі оскаржувати результати аукціону, є пред’явлення позову про визнання недійсними результатів аукціону й укладеного з переможцем аукціону договору купівлі-продажу майна боржника та застосування реституції (у разі повернення майна, що перебуває у власності переможця аукціону).

Якщо за результатом проведення аукціону у справі про банкрутство відчужено майно, яке належить іншій особі на праві власності, відновлення порушеного права власника проданого майна здійснюється шляхом пред’явлення віндикаційного позову до останнього набувача цього майна з підстав, передбачених статтями 387, 388 ЦК України.

У цій справі на момент звернення позивачів із заявами про визнання недійсними результатів оспорюваного аукціону та укладених за його наслідком договорів купівлі-продажу майна боржника спірне майно належало на праві власності переможцю аукціону, з яким боржник уклав договори купівлі-продажу цього майна. Тож, на думку Великої Палати ВС, обраний спосіб захисту у вигляді вимог про визнання недійсними результатів оспорюваного аукціону й договору купівлі-продажу майна боржника і застосування реституції відповідає критерію ефективності та змісту порушеного права позивачів.

Правовим наслідком задоволення судом позовних вимог щодо визнання результатів аукціону з реалізації майна та договору купівлі-продажу майна боржника недійсними є повернення відчуженого з порушенням вимог Закону про банкрутство майна до ліквідаційної маси боржника, навіть у випадку заявлення такої вимоги позивачем, який не є стороною договору. Водночас задоволення судом вимоги про повернення відчуженого на аукціоні майна до ліквідаційної маси боржника передбачає також стягнення з боржника на користь переможця аукціону одержаних за правочином коштів. Таке стягнення є не задоволенням окремої позовної вимоги, а необхідним наслідком визнання недійсним правочину та задоволення вимоги про застосування реституції, хоч і сформульованої позивачем в усіченому вигляді, який охоплює тільки ту частину, яка стосується повернення відчуженого боржником майна.

У цій справі організатор аукціону встановив досить незначний строк для подачі потенційними учасниками заявок на участь в аукціоні (п’ять робочих днів із часом прийому заявок протягом чотирьох годин у день – з 09:00 до 13:00) й разом із ліквідатором боржника попри відсутність установленої Законом про банкрутство заборони на повідомлення потенційного учасника про недоліки поданої заяви не повідомив АТ «Асвіо банк» про їх наявність. З урахуванням зазначеного ВП ВС дійшла висновку, що недопуск банку як потенційного учасника, який недоплатив 65 коп. гарантійного внеску, до участі в оспорюваному аукціоні не може вважатися розумним і таким, що унеможливлював обмеження залучення до участі у справі якомога більшої кількості потенційних покупців та мав на меті відчуження майна боржника за максимально високою ціною.

Отже, Велика Палата ВС погодилася з висновком апеляційного господарського суду стосовно наявності підстав для визнання недійсними рішення організатора аукціону щодо недопуску АТ «Асвіо банк» до аукціону та результатів оспорюваного аукціону з продажу майна боржника. Водночас ВП ВС визнала помилковою відмову суду апеляційної інстанції в задоволенні позовних вимог одного з кредиторів у частині визнання недійсними договорів купівлі-продажу майна боржника на відкритих торгах (аукціоні) і зобов’язання переможця аукціону передати (повернути) боржнику нерухоме й рухоме майно, реалізоване на оспорюваному аукціоні.

Без автора