Визначено методику оцінки активів і зобов’язань для цілей розрахунку регулятивного капіталу страховика

2 хв читати

Національний банк затвердив методику оцінки активів і зобов’язань страховика, які включаються до розрахунку регулятивного капіталу відповідно до вимог щодо забезпечення платоспроможності страховика (далі – Методика).

Згідно з вимогами Методики страховик для цілей розрахунку регулятивного капіталу здійснюватиме оцінку об’єктів нерухомого майна, облігацій внутрішніх державних позик України (ОВДП) та облігацій зовнішніх державних позик України (ОЗДП), що є прийнятними активами.

Водночас підходи до оцінки інших прийнятних активів та зобов’язань страховика для цілей розрахунку регулятивного капіталу з метою виконання вимог до платоспроможності не зміняться – страховик продовжуватиме оцінювати такі активи та зобов’язання згідно з міжнародними стандартами фінансової звітності.

Для виконання вимог Методики страховики повинні оновити оцінку об’єктів нерухомого майна, ОВДП, ОЗДП та визначити їх вартість для цілей розрахунку регулятивного капіталу:

  • для об’єктів нерухомого майна – відповідно до вартості, визначеної суб’єктом оціночної діяльності у звіті про оцінку майна або у звіті з експертної грошової оцінки земельної ділянки. Строк із дати оцінки, зазначеної в такому звіті, до дати розрахунку регулятивного капіталу не повинен перевищувати одного року;
  • для ОВДП – відповідно до інформації про справедливу вартість ОВДП, яка публікується на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку;
  • для ОЗДП – відповідно до інформації з визначених Методикою джерел інформації в порядку зниження їх пріоритету.

Страховики матимуть перехідний період (30 календарних днів) для приведення оцінки об’єктів нерухомого майна, ОВДП, ОЗДП у відповідність до вимог Методики.

Методика не застосовуватиметься до оцінки технічних резервів страховика та не впливатиме на складання страховиком фінансової звітності.

У зв’язку із затвердженням Методики Національний банк також уточнив окремі норми Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2023 року № 201.

Положення про визначення методики оцінки активів і зобов’язань для цілей розрахунку регулятивного капіталу страховика та зміни до Положення про встановлення вимог щодо забезпечення платоспроможності та інвестиційної діяльності страховика затверджено постановою Правління Національного банку від 21 червня 2024 року № 71, яка набрала чинності з 22 червня 2024 року.

Без автора