Як ДПС надає інформацію на запити виконавців?

2 хв читати

Порядок надання інформації Державною податковою службою України на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців затверджений спільним наказом Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 21.07.2020 № 2483/5/436

Відповіді надаються з інформацією про:

– реєстраційні номери облікових карток платників податків – боржників – фізичних осіб або серію (за наявності) та номер паспорта боржників – фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті;

– наявні рахунки у боржників – юридичних осіб та/або фізичних осіб – підприємців, а також рахунки, відкриті боржником – юридичною особою через свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, яку Державна податкова служба України отримує від банків, інших фінансових установ та небанківських надавачів платіжних послуг;

– джерела отримання доходів боржників – фізичних осіб;

– суми доходів, нарахованих податковими агентами на користь боржників – фізичних осіб, та розміри утриманого податку з доходів боржників – фізичних осіб;

– загальну суму річного доходу, задекларованого боржником – фізичною особою в податковій декларації про майновий стан і доходи, та суму утриманого податку (для фізичних осіб, які є самозайнятими особами);

– загальну суму доходу та суму податку за звітний період, задекларованих боржником – фізичною особою – підприємцем в податковій декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця.

Інформація, яка формується Державною податковою службою України згідно з абзацами другим – четвертим п. 2 Порядку, надається станом на дату формування відповіді на запит;
згідно з абзацами п’ятим – сьомим п. 2 Порядку – за попередній календарний рік;
у разі виконання рішення суду про стягнення аліментів – за визначений виконавцем період, але не більше ніж за 10 років, що передували пред’явленню виконавчого документа до виконання.

ДП НАІС, яке є адміністратором автоматизованої системи виконавчого провадження (далі – Система), забезпечує передачу до Державної податкової служби України запитів, сформованих органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями за допомогою Системи (абзац перший п. 4 Порядку).

Запити подаються приватними виконавцями, відомості про яких внесено до Єдиного реєстру приватних виконавців України та щодо яких на момент подання запиту у вказаному реєстрі відсутня інформація про припинення або зупинення діяльності приватного виконавця (абзац шостий п. 4 Порядку).

Державна податкова служба України забезпечує передачу відповідей на запити органів державної виконавчої служби та приватних виконавців через адміністратора Системи – ДП НАІС (п. 5 Порядку).

Ведення журналів обліку запитів та відповідей на запити здійснюють ДП НАІС та Державна податкова служба України (п. 6 Порядку).

Формат, структура файлів запитів та файлів відповідей, форма журналу обліку запитів та відповідей, регламент обміну інформацією, вимоги захисту інформації, терміни впровадження програмного забезпечення для взаємообміну інформацією визначаються відповідними спільними рішеннями Міністерства юстиції України та Державної податкової служби України, які оформлюються окремими протоколами, підготовленими відповідно до Порядку (п. 7 Порядку).

Інформація, що передається, обробляється з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних та використовується органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями виключно з метою примусового виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) в порядку, установленому Законом України № 1404-VIII «Про виконавче провадження», і не може бути передана третій стороні, якщо інше не передбачено законом (п. 9 Порядку).

За матеріалами ДПС

author-img

Femida.ua

редакція Femida.ua