Як готелям зірки присвоюють

post-img

3 хв читати

Кабінет Міністрів України 26 липня підтримав ініціативу Мінекономрозвитку щодо реалізації Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, які надають послуги з тимчасового розміщення (проживання). Ухвалені зміни дозволять акредитованим органам проводити сертифікацію та оцінку відповідності роботи готелів критеріям щодо якості послуг та сервісу для подальшого присвоєнням категорії від 1 до 5 зірок.

Оцінювання готелів на відповідність вимогам державних стандартів відтепер буде проводитися органами сертифікації, які акредитовані Національним агентством з акредитації України.

Наявність сертифікатів у готелів допоможе споживачам краще орієнтуватися при виборі свого розміщення, відтак сприятиме підвищенню добросовісної конкуренції на ринку туристичних послуг та поліпшенню якості туристичного обслуговування споживачів.

Свідоцтво про встановлення категорії готелю – документ, що надає право здійснювати господарську діяльність з надання послуг з тимчасового розміщення (проживання).

Форму Свідоцтва про встановлення категорії готелю затверджено наказом Мінінфраструктури від 23.01.2012 № 28, зареєстрованого в Мін’юсті 06.02.2012 за № 177/20490 (зі змінами).

Інформація щодо виданих свідоцтв про встановлення категорій готелям вноситься до Реєстру свідоцтв про встановлення категорій готелям, який розміщується на офіційному веб-сайті Мінекономрозвитку.

Власник готелю зобов’язаний протягом не більш як 30 календарних днів з дати видачі свідоцтва про встановлення категорії  виготовити та встановити знак категорії об’єкта.

Відповідно до частини п’ятої статті 19 Закону України «Про туризм» забороняється надавати послуги з розміщення без наявності свідоцтва про встановлення відповідної категорії.

Так, відповідно до Порядку встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, які надають послуги з тимчасового розміщення (проживання) (далі – Порядок), готелям встановлюються такі категорії:

– «п’ять зірок»,
– «чотири зірки»,
– «три зірки»,
– «дві зірки»,
– «одна зірка».

Іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання), у тому числі мотелям, пансіонатам, будинкам відпочинку, туристичним базам, кемпінгам, категорія встановлюється за рівнем обслуговування в них:

– перший рівень,
– другий рівень,
– третій рівень,
– четвертий рівень,
– п’ятий рівень.

Як присвоюються «зірки»

Встановлення категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (далі – готелі), здійснює уповноважений орган із встановлення категорій готелям, яким є Мінекономрозвитку.

Згідно Порядку, заявник надсилає заяву про встановлення відповідної категорії готелю органові із сертифікації, на території якого розміщений готель.

Орган із сертифікації розглядає заяву та організовує проведення робіт із встановлення відповідної категорії готелю.

У разі наявності позитивних результатів проведення добровільної сертифікації послуг з тимчасового розміщення (проживання) орган із сертифікації утворює комісію з питань оцінювання готелю і призначає її голову.

До складу комісії з питань оцінювання можуть залучатися висококваліфіковані фахівці готельного господарства та туризму, представники Мінекономрозвитку, інших центральних органів виконавчої влади, управлінь (відділів) з питань туризму і курортів Міністерства курортів і туризму Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (за згодою їх керівників). Склад комісії затверджується керівником органу із сертифікації.

Роботи з оцінювання готелів виконуються відповідно до вимог ДСТУ 4269 «Послуги туристичні. Класифікація готелів». Для проведення зазначених робіт заявник зобов’язаний створити сприятливі для роботи комісії з питань оцінювання готелю умови, у тому числі безперешкодний доступ до приміщень, де надаються послуги, та необхідних документів.

Орган із сертифікації надсилає документи про результати оцінювання готелю та пропозиції щодо встановлення йому відповідної категорії комісії із встановлення категорій готелям, яка протягом 14 днів розглядає їх і приймає рішення більшістю голосів.

У разі прийняття рішення про неможливість присвоєння категорії, на яку претендує заявник, за погодженням із власником готелю або уповноваженим ним органом може бути встановлено нижчу категорію, якщо готель відповідає її вимогам.

Комісія із встановлення категорій готелям оформлює та видає заявнику свідоцтво про встановлення готелю відповідної категорії за формою, що розробляється та затверджується Мінекономрозвитку.

Свідоцтво видається не більш як на 3 роки або за наявності в готелі системи управління якістю – не більш як на 5 років.

Комісія із встановлення категорії готелям надсилає органові із сертифікації відомості про встановлення готелю відповідної категорії.

Інформація про категорію готелю зазначається на фасаді готелю поряд з його назвою.

Вартість проведення робіт з оцінювання готелю зазначається в договорі, що укладається між заявником і органом із сертифікації.

Спірні питання, що виникають під час встановлення категорії готелям, розглядаються комісією з апеляцій, положення про яку затверджується Мінекономрозвитку.

Так, апеляційна заява подається заявником не пізніше 30 календарних днів з дати одержання органом із сертифікації, що здійснював роботи з оцінювання відповідності засобу розміщення (далі – орган із сертифікації), рішення Комісії із встановлення категорій про відмову у встановленні категорії такому засобу розміщення. Комісія з апеляцій зобов’язана розглянути апеляційну заяву не пізніше чотирнадцяти календарних днів з дня її надходження.

За результатами розгляду апеляційної заяви Комісія з апеляцій приймає рішення відкритим голосуванням більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів «за» і «проти» голос головуючого на засіданні є вирішальним. Якщо Комісія з апеляцій визнає оскаржуване рішення Комісії із встановлення категорій неправомірним, вона приймає рішення про задоволення апеляційної заяви та призначає повторний розгляд документів про результати оцінювання засобу розміщення. Якщо Комісія з апеляцій встановить, що оскаржуване рішення Комісії із встановлення категорій прийнято правомірно, нею приймається рішення про відмову в задоволенні апеляційної заяви.

Станом на вересень 2018 року сертифікацію пройшло 228 готелів по всій Україні.

author-img

Негода Вікторія

адвокат Femida Legal Association