Як іноземцю відкрити власний бізнес в Україні?

post-img

2 хв читати

Найбільш популярним способом відкриття власного бізнесу в Україні для іноземного громадянина є реєстрація товариства з обмеженою відповідальністю. Значну увагу до цієї  організаційно-правової форми посилює норма законодавця, яка визначає ризик збитків, пов’язаних з діяльністю товариства, виключно у межах вкладів учасників товариства до статутного капіталу.

Отже, розглянемо процедуру реєстрації товариства засновником-нерезидентом та спробуємо дати відповіді на найбільш поширені запитання.

Перш за все, варто уточнити, що для реєстрації товариства в Україні присутністьіноземного громадянина не являється обов’язковою, достатньо видати довіреність на юристів компанії, у якій визначити відповідні повноваження.

Якщо документ видається на території іноземної держави, слід пам’ятати про посвідчення автентичності підпису, автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплений документ. Таке посвідчення здійснюється шляхом проставлення апостилю (для країн, які приєдналися до Гаазької конвенції) або ж подачі документів на процедуру консульської легалізації.

Для реєстрації товариства готується наступний перелік документів:

1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;

2) протокол загальних зборів засновниківабо рішення засновниика;

3) статут;

4) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платник податку на додану вартість.

Усі документи викладаються  українською мовою, а за бажанням клієнта установчі документи товариства можуть бути додатково викладено іноземною мовою.

Клієнту слід визначитися із назвою товариства (назва може зазначатися у документах українською та іноземними мовами). Юристи перевіряють у реєстрі інформацію щодо наявності такої ж назви у вже існуючої юридичної особи, оскільки Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» встановлено застереження щодо неможливості реєстрації юридичної особи із найменуванням, тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).

Також, згідно класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД), слід визначити коди видів економічної діяльності для здійснення яких створюється товариство, один із таких видів діяльності визначається основним.

Обмеження щодо кількості видів економічної діяльності Законом не встановлені. Однак, якщо товариство перебуватиме на спрощеній системі оподаткування, обліку і звітності, слід бути уважним у виборі видів діяльності та не забувати про наявність переліку заборонених видів діяльності для першої – третьої груп єдиного податку згідно ст. 291 Податкового кодексу України. Так, приміром, суб’єкти господарювання, які здійснюють обмін іноземної валюти не можуть бути платниками єдиного податку першої – третьої груп.

При підготовці документів для реєстрації зазначається розмір статутного капіталу, який складається з номінальної вартості часток учасників товариства, виражених у національній валюті України. Законодавством не передбачено обмежень та мінімальних внесків до статутного фонду товариства, суму визначає сам засновник.

Однак, роблячи вибір у корисить значних рорзмірів внесків до статутного фонду, слід пам’ятати, що кожен учасник товаритсва повинен повністю внести свій вклад протягом шести місяців з дати державної реєстрації товариства (відповідно до ст. 14 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» строк для внесення владу до статутного капіталу було скарочено з 1 року до 6 місяців). У процесі діяльності товариства розмір статного капіталу може бути збільшено чи зменшено за рішення загальних зборів учасників товариства.

Досить часто іноземні громадяни при відкритті бізнесу в Україні виявляють бажання самостійно здійснювати управління поточною діяльністю власного товариства та планують зайняти посаду директора у такому товаристві.

У даному випадку слід пам’ятати, що повноваження директора покладаються виключно на громадянина України або ж іноземця, який має дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства. Тобто, тимчасово, на період отримання дозволу на застосування праці, директором такого товариства має бути призначено іншу особу. Плануючи реєстрацію товариства, засновник має чітко розуміти хто займе посаду директора у новоствореному товаристві, оскільки відомості про таку особу одразу вносяться до документів, які згодом будуть подані для державної реєстрації товариства.

Розгляд документів,поданих для державної реєстрації, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», здійснюється протягом 24 годин після їх надходження.

За результатом проведення реєстраційної дії формується виписка – документ, який містить відомості про юридичну особу та, відповідно, підтверджує державну реєстрацію такої юридичної особи. Такий документ можна одержати як у електронному, так і паперовому вигляді.

Також після реєстрації товариства всю достовірну інформацію, яка перебуває у відкритому доступі(крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних), можемо переглянути на порталі електронних сервісів – Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.