Який порядок оформлення соціальної послуги догляду вдома?

post-img

7 хв читати

Соціальна послуга догляду вдома – заходи, що проводяться за місцем проживання (вдома) отримувача соціальної послуги протягом робочого дня надавача соціальної послуги і полягають у наданні допомоги в самообслуговуванні особам, які частково або повністю втратили / не набули здатності до самообслуговування.

Хто може отримати соціальну послугу:

 • особи похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами;
 • особи з інвалідністю, у тому числі з психічними та поведінковими розладами;
 • діти з інвалідністю віком від трьох до 18 років;
 • особи з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності), які не здатні (частково нездатні) до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги.

Крім осіб, які страждають на психічні розлади і вчинили суспільно небезпечні діяння та отримують амбулаторну психіатричну допомогу в примусовому порядку за рішенням суду.

Хто може бути надавачем соціальних послуг

Надавачем соціальних послуг можуть бути:

 • юридичні та фізичні особи;
 • фізичні особи – підприємці.

Якщо вони включені до розділу “Надавачі соціальних послуг” Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Порядок подачі заяви для отримання соціальної послуги

Для отримання соціальної послуги особа, подає уповноваженому органу (органу соціального захисту населення) за своїм задекларованим/зареєстрованим місцем проживання заяву про надання соціальної послуги. 

До заяви додаються такі копії документів:

 • копія паспорта громадянина України;
 • документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків);
 • копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією або пенсійне посвідчення, або посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги;
 • декларація про доходи та майновий стан осіб (крім осіб, яким соціальні послуги надаються незалежно від доходу), яка заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї;
 • інші документи.

З повним переліком документів можна ознайомитись тут.

Способи подачі заяви:

 • у письмовій формі;
 • в електронній формі через “Портал Дія”, у тому числі з використанням мобільного додатка.

Строки надання соціальної послуги

Соціальна послуга догляду вдома надається:

 • постійно для осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями рухової активності – 1-7 разів на тиждень (за потреби);
 • періодично 2 рази на місяць для осіб з когнітивними розладами, для осіб з інвалідністю з психічними та поведінковими розладами – 2-4 рази на місяць;
 • тимчасово визначений у договорі період;
 • для дітей з інвалідністю віком від 3 до 18 років при ступені індивідуальних потреб дитини «періодичний догляд» – 2 рази на тиждень; «постійний догляд» – 4-3 рази на тиждень;
 • «інтенсивний догляд» – 5 разів на тиждень.

 Соціальна послуга догляду вдома надається:

 • безоплатно;
 • за плату;
 • із встановленням диференційованої плати (частина вартості соціальних послуг сплачується безпосередньо їх утримувачем, а решта компенсується надавачу соціальних послуг за рахунок коштів державного або місцевого бюджету).

Підставою для надання соціальної послуги є:

 • рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчого органу сільської, селищної, районної у місті (у разі утворення), міської ради про надання соціальної послуги, прийняте в порядку визначеному законодавством (у разі, якщо соціальна послуга надається за рахунок бюджетних коштів);
 • звернення потенційного отримувача соціальної послуги та/або його законного представника до надавача соціальної послуги (у разі надання соціальних послуг за рахунок коштів надавача).

Соціальна послуга догляду вдома надається після:

 • здійснення первинного комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги;
 • складання індивідуального плану;
 • укладення договору на надання соціальної послуги догляду вдома.

З кожним отримувачем соціальної послуги або його законним представником протягом 5 днів з дня прийняття рішення про надання соціальної послуги догляду вдома укладається договір про її надання.

Які соціальні послуги вдома надаються:

Для отримувачів соціальної послуги III групи рухової активності:

 • допомогу у веденні домашнього господарства;
 • надання інформації з питань соціального захисту населення;
 • допомогу в отриманні безоплатної правничої допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);
 • допомогу в оформленні документів, внесення платежів.

Для отримувачів соціальної послуги IV, V групи рухової активності та дітей з інвалідністю віком від трьох до 18 років:

 • допомогу у веденні домашнього господарства;
 • допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування тощо);
 • допомогу при пересуванні по квартирі;
 • допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;
 • навчання навичкам самообслуговування;
 • допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;
 • психологічну підтримку;
 • надання інформації з питань соціального захисту населення;
 • допомогу в отриманні безоплатної правової допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);
 • допомогу в оформленні документів, внесення платежів (для дітей з інвалідністю за потреби).

Для отримувачів соціальної послуги з когнітивними розладами, психічними та поведінковими розладами:

 • допомогу у веденні домашнього господарства;
 • допомогу у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування тощо);
 • допомогу в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;
 • навчання навичкам самообслуговування;
 • допомогу у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними;
 • психологічну підтримку;
 • надання інформації з питань соціального захисту населення;
 • допомогу в отриманні безоплатної правничої допомоги (у вигляді скерування, переадресації, супроводу до фахівця з такої допомоги);
 • допомогу в оформленні документів, внесення платежів.

ВАЖЛИВО

У разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях, наявності загрози життю чи здоров’ю осіб, соціальна послуга догляду вдома може надаватися екстрено (кризово). Рішення приймається невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальної послуги. Строк надання соціальної послуги визначається індивідуально.

author-img

Femida.ua

редакція Femida.ua