Готуються зміни для забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей

3 хв читати

Комітет ВH з питань молоді і спорту рекомендує прийняти за основу урядовий законопроект № 10176 щодо забезпечення виконання Україною Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей.

Законопроект спрямований на виконання в Україні  Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Його ухвалення дозволить ефективно та у визначені Конвенцією строки розглядати у судах України справи, пов’язані з виконанням Конвенції, забезпечувати виконання винесених судових рішень.

Внесення цього законопроекту викликане рішеннями  ЄСПЛ  у справах «М.Р. та Д.Р. проти України», «Хабровські проти України», «Віленчик проти України», «Лях проти України», «Бахаров проти України»), де вказано на порушення Україною статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, допущені при прийнятті рішень про повернення дітей відповідно до Конвенції, з огляду на те, що загальна тривалість провадження в судах у справах про повернення дитини перевищила передбачений статтею 11 Конвенції строк у шість тижнів.

Законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного процесуального кодексу України, Сімейного кодексу України, Законів України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», якими:

  • визначити особливості розгляду судом справ про повернення дитини на підставі Конвенції; обмежити касаційне оскарження рішень щодо справ про повернення дитини відповідно до Конвенції;
  • запровадити застосування під час розгляду справ про повернення дитини відповідно до Конвенції таких заходів забезпечення позову як: тимчасове обмеження права на виїзд з України відповідачу та дитині; забезпечення права позивача на спілкування з дитиною; зобов’язання органу опіки та піклування невідкладно тимчасово влаштувати дитину в сім’ю родичів, знайомих або в сім’ю патронатного вихователя тощо.

Члени Комітету вважають за доцільне врахування наступних зауважень Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України та  Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики щодо:

  • розповсюдження норм законопроекту на справи, які будуть стосуватися повернення дітей, які перебувають за кордоном, в Україну;
  • обов’язкового надання висновку органу опіки та піклування щодо доцільності питання повернення дитини;
  • надання можливостей для касаційного оскарження судових рішень у справах про повернення дитини із встановленням термінів розгляду справ під час  касаційного оскарження;
  • встановлення порядку опитування дитини під час розгляду справи;
  • скасування можливості тимчасового влаштування дитини до лікувального закладу без медичних підстав;
  • врахування думки дитини при розгляді питання влаштування дитини в сім’ю родичів, знайомих або в сім’ю патронатного вихователя, якщо вона досягла такого віку і рівня розвитку, що може її висловити;
  • компенсації  батьками витрат на утримання дитини у разі влаштування дитини до сім’ї патронатного вихователя.
author-img

Femida.ua

редакція Femida.ua