Закон України «Про адміністративну процедуру»: ключові новели

post-img

2 хв читати

17 лютого 2022 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про адміністративну процедуру», який без перебільшення називають довгоочікуваним, оскільки його намагались ухвалити понад 20 років.

Цей  нормативно-правовий акт передбачає новий етап у взаємодії органів виконавчої влади й місцевого самоврядування з громадянами та юридичними особами в досудовому порядку.

Закон про адмінпроцедуру вперше в законодавчій історії України встановлює принципи адміністративного провадження та створює чіткі процедури у відносинах громадян, бізнесу і влади, зокрема:

  • громадяни зможуть брати участь в адміністративному провадженні, ознайомлюватись з матеріалами справи, матимуть право бути заслуханими державним органом та вносити свої пропозиції й зауваження до моменту ухвалення рішення;
  • з’являється поняття «зацікавлені особи» – люди, інтереси та права яких можуть бути порушенні внаслідок ухвалення рішення адміністративним органом;
  • органи влади будуть зобов’язані обґрунтовувати адміністративні акти, мотивувати негативні рішення та роз’яснювати особам причини прийняття та порядок оскарження таких рішень;
  • процедура надання послуг стане прозорою й зрозумілою, що дозволятиме зменшити корупційні ризики;
  • для встановлення обставин, що мають значення для вирішення справи, адміністративний орган за необхідності з власної ініціативи зможе збирати документи та інші докази, витребовувати відомості й дані;
  • з’являється простий та ефективний спосіб вирішення справ з найменшими витратами часу, коштів та ресурсів.

За законом «Про адміністративну процедуру», особа матиме право оскаржити рішення, прийняте адміністративним органом, якщо його виконанням може бути порушено її право чи законний інтерес. Так, у судовому порядку скаржник зможе вимагати визнання адміністративного акта протиправним, зобов’язати змінити, або ж скасувати акт чи окремі його положення.

З прийняттям закону про адмініпроцедуру з’являються такі терміни, як: «адміністративний орган», адміністративний акт», «функції публічної адміністрації».

Згідно із цим нормативно-правовим актом, категорія «адміністративний орган» – це органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи та інші суб’єкти, які уповноважені здійснювати функції публічної адміністрації (професійні об’єднання адвокатів; дирекція публічної школи; ФОП та юридичні особи, які виконують функції публічної адміністрації).

Адміністративний акт – це рішення, прийняте адміністративним органом для вирішення конкретної справи (видача дозволу чи ліцензії, реєстрація місця проживання, призначення пенсії тощо) та спрямоване на набуття, зміну, припинення чи реалізацію прав та (або) обов’язків окремих осіб.

Функції публічної адміністрації, за Законом, передбачають надання адміністративних послуг, вирішення справ за заявою особи або за власною ініціативою адміністративного органу, а також здійснення інспекційної діяльності.

Варто зауважити, що велика відповідальність за виконання норм закону буде покладатись на адміністративні органи, які зі свого боку під час вирішення справ зобов’язані діяти розсудливо і справедливо, відповідно до норм моралі та права.

Важливо, що ухвалення Закону «Про адміністративну процедуру» наблизить Україну до стандартів Європейського Союзу, де подібні норми успішно функціонують в усіх державах-членах ЄС. Так, чинні акти про адміністративну процедуру діють у 27 країнах світу ще з 1960 року, коли подібний закон уперше  ухвалили у Польщі.

Закон «Про адміністративну процедуру» було підписано Президентом України 13 червня 2022 року, а набуде чинності він 15 грудня 2023 року, адже для його реалізації необхідно підготувати численні зміни до спеціального законодавства.

Крім того, аби вступ в дію закону не застав зненацька працівників органів, які безпосередньо будуть застосовувати законодавство на практиці, їм варто детально ознайомитися з текстом закону, пройти навчання/підвищення кваліфікації щодо цієї тематики, переглянути всі внутрішні процедури щодо відповідності їх закону, підготувати шаблони нових адміністративних актів тощо.

Адміністративним судам та їхнім працівникам також важливо ознайомитися з новелами ЗУ «Про адміністративну процедуру», адже у разі прийняття рішення органом державної влади, з яким не згоден громадянин, за ним залишається право оскаржити адміністративний акт у судовому порядку, де буде вирішено чи є він законним і чи потребує зміни або скасування повністю.

За інформацією відділу забезпечення діяльності Голови суду та його заступника