Об’єднання декількох позовних вимог в одне провадження: позиція ВП ВС

ВП ВС у постанові № 215/3640/22 від 02.03.2023 вказала, що глава 2 КАС визначає правила віднесення справ до адміністративної юрисдикції, а також розмежовує предметну, інстанційну юрисдикцію та територіальну підсудність різних адміністративних справ. Перелік адміністративних справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам, визначено ч.1 статті 20 КАС. Решта адміністративних справ підсудні окружним адміністративним судам (частина друга статті 20 КАС).

Відповідно до ч.1 статті 172 КАС України в одній позовній заяві може бути об’єднано декілька вимог, повязаних між собою підставою виникнення або поданими доказами, основні та похідні позовні вимоги.

Однак, згідно з ч.5 статті 172 КАС України не допускається обєднання в одне провадження декількох вимог, щодо яких законом визначена виключна підсудність різним судам.

Системний аналіз наведених норм дає підстави для висновку щодо неможливості обєднання в одне провадження позовних вимог, які належить розглядати за правилами різної підсудності.

Таким чином, якщо порушено правила об`єднання позовних вимог, згідно з п.6 ч.4 статті 169 КАС, позовна заява повертається позивачеві.