Як отримати витяг з Реєстру неприбуткових установ та організацій?

Неприбуткова організація може звернутися до контролюючого органу із запитом про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Запит подається за основним місцем обліку неприбуткової організації особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою за формою згідно із Порядком ведення Реєстру.

Запит підписується керівником або особою, що має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням дати.

За результатом розгляду запиту протягом 3-х робочих днів, що настають за днем отримання такого запиту, контролюючий орган безоплатно надає витяг з Реєстру або повідомлення про відсутність відомостей у Реєстрі.