Розширено перелік обставин, за яких застосовується арешт майна

Наказом Мініфіну від 19.11.2020 № 716 (набув чинності 22.01.2021) внесено зміни до Порядку застосування адміністративного арешту майна платника податків.

Передбачено розширення переліку обставин, за яких може бути застосовано адміністративний арешт майна платника податків.

Відтепер арешт майна може бути застосовано, якщо нерезидент розпочинає та/або здійснює господарську діяльність через постійне представництво на території України без взяття на податковий облік, що підтверджується актом перевірки.

Окрім цих новацій, арешт майна може бути застосовано також, якщо з’ясовується одна з таких обставин:

-платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі;
-фізична особа, яка має податковий борг, виїжджає за кордон;
-платник податків відмовляється від проведення документальної або фактичної перевірки або від допуску посадових осіб податкового органу;
-відсутні дозволи (ліцензії) на здійснення господарської діяльності, а також у разі відсутності РРО;
-відсутня реєстрація особи як платника податків у податковому органі або коли платник податків, що отримав податкове повідомлення або має податковий борг, вчиняє дії з переведення майна за межі України, його приховування або передачі іншим особам;
-платник податків відмовляється від проведення перевірки стану збереження майна, яке перебуває у податковій заставі;
-платник податків не допускає податкового керуючого до складення акта опису майна, яке передається в податкову заставу;
-платник податків, що здійснює готівкові розрахунки та/або провадить діяльність, що підлягає ліцензуванню, відмовляється від проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів (зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки).

За наявності однієї з наведених обставин керівник (його заступник або уповноважена особа) податкового органу приймає рішення про застосування арешту майна платника податків.