Які наслідки образливих висловлювань у документах, що подаються до суду?

Верховний Суд вкотре нагадав учасникам процесу про наслідки образливих висловлювань у процесуальних документах, що подаються до суду – про це йдеться у постанові ВС від 29 червня 2022 року у справі № 274/4944/20 (провадження № 61-393св22).

Обставини справи наступні. Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу позивачеві, оскільки вона містила образливе висловлювання на адресу судді суду першої інстанції, а це суперечить основним засадам (принципам) цивільного судочинства і тому є зловживанням заявником його процесуальними правами. Не погоджуючись із рішенням апеляційного суду позивач подав касаційну скаргу.

Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду залишив касаційну скаргу без задоволення, зробивши такі правові висновки.

Особа безпідставно не може бути позбавлена права на апеляційне оскарження судового рішення, оскільки це буде порушенням права, передбаченого ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Європейський суд з прав людини неодноразово зазначав, що право на справедливий судовий розгляд може бути обмежено державою, лише якщо це обмеження не завдає шкоди самій суті права.

Повага до честі й гідності, рівність усіх учасників судового процесу перед законом та судом і неприпустимість зловживання процесуальними правами віднесено до основних засад (принципів) цивільного судочинства (пункти 2 та 11 ч. 3 ст. 2 ЦПК України).

Учасники справи зобов’язані виявляти повагу до суду та до інших учасників судового процесу (п. 1 ч. 2 ст. 43 ЦПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 44 ЦПК України учасники судового процесу та їхні представники повинні добросовісно користуватися процесуальними правами. Зловживання процесуальними правами не допускається.

За змістом ч. 2 цієї статті перелік дій, що суперечать завданню цивільного судочинства та які залежно від конкретних обставин суд може визнати зловживанням процесуальними правами, не є вичерпним.

Верховний Суд зазначив, що ЄСПЛ, застосовуючи підпункт «а» п. 3 ст. 35 Конвенції, оголошує неприйнятною будь-яку індивідуальну заяву, подану згідно зі ст. 34, якщо вважає, що ця заява є зловживанням правом на її подання. Наприклад, ЄСПЛ констатує зловживання правом на подання заяви, коли заявник під час спілкування із Судом вживає образливі, погрозливі або провокативні висловлювання проти уряду-відповідача, його представника, органів влади держави-відповідача, проти ЄСПЛ, його суддів, Секретаріату або працівників.

Апеляційний суд правильно встановив, що скарга містила образливі висловлювання щодо судді міськрайонного суду, які не відповідають стилю спілкування в діловому мовленні, що використовується в офіційному спілкуванні, скарга виходила за межі нормальної, коректної та легітимної критики, що неприпустимо.

Такі дії є виявом неповаги до суду, а подання такої апеляційної скарги – зловживанням заявником його процесуальним правом, невиконанням обов’язку керуватися завданням цивільного судочинства, що є обов’язком заявника згідно із ч. 2 ст. 2 ЦПК України.